Chrome Badge
athavannews.png
Athavan News switch to mobile site switch to desktop site

உடல் – ஆத்மா இரண்டிற்கும் பயனுள்ள நோன்பு

In ஆன்மீகம்
Updated: 04:58 GMT, Jun 8, 2016 | Published: 04:46 GMT, Jun 8, 2016 |
0 Comments
1216
icon_com
This post was written by : Risha
fast

இறைவனுடைய அன்பைப் பெறுவதற்காக ஒருவன் நோன்பு நோற்கும் போது அதனால் உடல் சம்பந்தமான நன்மைகள் கிடைக்காமல் போவதில்லை. இறைவனுக்காக ஒருவன் ஒரு செயலைச் செய்தால் அது உடல் – ஆத்மா இரண்டிற்கும் பயனுள்ளதாகவே அமைகின்றது.

அல்லாவின் கட்டளைக்குக் கீழ்ப்படிந்து அனுட்டிக்கும் நோன்பினால உடலுக்கும் நன்மையுண்டாகின்றது. நோன்பாளி உண்ணாமலும், தண்ணீர் குடிக்காமலும் இருக்கும் பொழுது உடலிலுள்ள நீர் சுரக்கும் உறுப்புகளிலிருந்து உண்டாகும் அமிலங்கள் மனிதனுடைய இரைப்பையிலுள்ள நோய்க் கிருமிகளைக் கொன்று விடுகின்றன.

மேலும், கஷ்ட நஷ்டங்கள் ஏற்படும் பொழுது அவற்றைப் பொறுத்துக் கொள்ளும் சக்தியை வழக்கம் போல் தன் தினசரி வாழ்க்கையின் கடமைகளைச் செய்யவும் பழகிக் கொள்ள இந்த நோன்பு வழிவகுக்கிறது.

மேலும் பகல் முழுவதும் பட்டினியாக இருப்பதால் உடல் பலவீனமடைகிறது. அதனால் உலக இச்சைகள் குறைகின்றன. எனவே, ஆத்மா வன்மையடைகின்றது. ஆத்மிக உணர்ச்சிகளால் உந்தப்பட்ட நோன்பாளி இறைவனையும், இறைவன் நமக்கு அருளும் நன்மைகளையும் நினைக்கிறான். இதனால் வேறு விதமான ஆத்மிக அனுகூலங்கள் கிட்டுகின்றன.

toon

ஆதவன் செய்திகளை E-mail இல் பெற்றுக்கொள்ள பதிவுசெய்யுங்கள்.

Subscribe
bg