Chrome Badge
athavannews.png
Athavan News switch to mobile site switch to desktop site

இப்படியும் மீன் பிடிக்கலாமா?

In
Updated: 09:27 GMT, Jun 30, 2016 | Published: 09:19 GMT, Jun 30, 2016 |
0 Comments
1209
This post was written by : Shailu

வலைகளை வீசி மீன் பிடிப்பதை பார்த்திருப்பபோம். ஆனால் ஒரு இரும்புக் கூடையை வைத்து மீன் பிடிப்பதை பார்த்ததுண்டா? இங்கே இந்த நபர் மீன் பிடிப்பதை பாருங்கள்

toon

ஆதவன் செய்திகளை E-mail இல் பெற்றுக்கொள்ள பதிவுசெய்யுங்கள்.

Subscribe
bg