Chrome Badge
athavannews.png
Athavan News switch to mobile site switch to desktop site

வெற்றிகளை தவறவிடும் வீரர்கள்

In
Updated: 11:58 GMT, Jul 22, 2016 | Published: 11:58 GMT, Jul 22, 2016 |
0 Comments
1155
This post was written by : Anojkiyan

கடும் பயிற்சியின் பின் இறுதி போட்டிக்கு தேர்வாகி, இறுதி தருணத்தில் வெற்றி வாய்ப்புகளை தவறவிடும் துரதிஷ்ட வீரர்கள்.

toon

ஆதவன் செய்திகளை E-mail இல் பெற்றுக்கொள்ள பதிவுசெய்யுங்கள்.

Subscribe
bg