Chrome Badge
Athavan Newsswitch to mobile site switch to desktop site

சீண்டி பார்த்தால் இப்படி தான்

In சிறப்புச் செய்திகள்
Updated: 13:22 GMT, Jan 17, 2017 | Published: 09:22 GMT, Jan 16, 2017 |
0 Comments
1175
This post was written by : Shailu

எம்மில் பலருக்கு மிருகங்களையோ அல்லது பறவைகளையோ சீண்டி பார்க்கும் பழக்கம் உள்ளது. அதேபோல இங்கு  கோழியை சீண்டியவர்களுக்கு நடப்பதை பாருங்கள்!