Chrome Badge
athavannews.png
Athavan News switch to mobile site switch to desktop site

விலங்குகளுக்கு ஏற்படும் நோயை இலகுவில் கண்டறிய ‘சிப்’ : விரைவில் பாவனைக்கு வரும்

In தொழில்நுட்பம்
Updated: 10:21 GMT, Apr 18, 2017 | Published: 10:20 GMT, Apr 18, 2017 |
0 Comments
1105
This post was written by : Elakkiya

விலங்குகளுக்கு ஏற்படும் நோய்களை கண்டறியும் வகையில் சிறியரக சிப் ஒன்றினை ஆராட்சியாளர்கள் கண்டுபிடித்துள்ளனர்.

குறித்த சிறியரக சிப்பினை விலங்குகளில் பொருத்தி அவைகளுக்கு ஏற்படும் மாற்றங்களை அவதானிப்பதன் ஊடாக அவற்றில் ஏற்படும் நோய்களை அறிந்துகொள்ள முடியும் என்கின்றனர்.

மேலும், பெருவிரல் நுனிப் பகுதியின் அளவே உடைய குறித்த சிப் ஆனது தனித்தனியாக ஒவ்வொரு உடல் அங்கங்களில் நிறுவக்கூடியதாக இருக்கின்றது. தேவை ஏற்படின் இதனை மனிதர்களிலும் பயன்படுத்த முடியும் என்பது விசேட அம்சமாகும்.

நீண்டகால ஆய்வின் பின்னர் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ள குறித்த சிப்பினை பயன்படுத்துவதற்கான அனுமதியை Food and Drug Administration  நிறுவனம் வழங்கியுள்ளது.

toon

ஆதவன் செய்திகளை E-mail இல் பெற்றுக்கொள்ள பதிவுசெய்யுங்கள்.

Subscribe
bg