Chrome Badge
athavannews.png
Athavan News switch to mobile site switch to desktop site

பளுதூக்கல் தொடரில் பாசையூர் சென். அன்ரனிஸ் றோமன் கத்தோலிக்க பெண்கள் பாடசாலை சம்பியன்

In இலங்கை
Updated: 05:33 GMT, Jul 8, 2017 | Published: 05:33 GMT, Jul 8, 2017 |
0 Comments
1118
This post was written by : Anojkiyan

வடமாகாண பாடசாலைகள் பளுதூக்கல் சங்கம் நடத்திய பளுதூக்கல் தொடரில் பாசையூர் சென். அன்ரனிஸ் றோமன் கத்தோலிக்க பெண்கள் பாடசாலை சம்பியன் பட்டம் வென்றுள்ளது.

அதேவேளை பாண்டியன்குளம் மகா வித்தியாலய அணி இரண்டாமிடத்தைப் பெற்றுள்ளது.

16 வயது பிரிவில் முல்லைத்தீவு பாண்டியன்குளம் மகா வித்தியாலயத்தைப் பிரதிநிதித்துவம் செய்த ப.டர்சனா 40 கிலோ எடைப் பிரிவில் 60 கிலோ பளுவைத் தூக்கி தங்கப் பதக்கத்தையும், தே.தர்சிகா 44 கிலோ எடைப் பிரிவில் 70 கிலோ பளுவைத் தூக்கி தங்கப் பதக்கத்தையும், அ.ஸ்ரன்சியா 48 கிலோ எடைப் பிரிவில் 63 கிலோ பளுவைத் தூக்கி வெள்ளிப் பதக்கத்தையும், சி.மேனகா 53 கிலோ எடைப் பிரிவில் 70 கிலோ பளுவைத் தூக்கி வெண்கலப் பதக்கத்தையும், இ.ஜீவிதா 58 கிலோ எடைப் பிரிவில் 62 கிலோ பளுவைத் தூக்கி வெண்கலப் பதக்கத்தையும் கைப்பற்றினர்.

18 வயது பிரிவில் ர.லக்சனா 63 கிலோ எடைப் பிரிவில் 62 கிலோ பளுவைத் தூக்கி தங்கப் பதக்கத்தையும், ஞா. நிருசா 73 கிலோ எடைப் பிரிவில் 80 கிலோ பளுவைத் தூக்கி தங்கப் பதக்கத்தையும் கைப்பற்றினர்.

20 வயது பிரிவில் ஜெ.நிதுசா 48 கிலோ எடைப் பிரிவில் 63 கிலோ பளுவைத் தூக்கி வெள்ளிப் பதக்கத்தையும், ம.கஜனி 63 கிலோ எடைப் பிரிவில் 81 கிலோ பளுவை தூக்கித் தங்கப் பதக்கத்தையும் தனதாக்கினர்.

toon

ஆதவன் செய்திகளை E-mail இல் பெற்றுக்கொள்ள பதிவுசெய்யுங்கள்.

Subscribe
bg