Chrome Badge
athavannews.png
Athavan News switch to mobile site switch to desktop site

அடிப்படை வசதிகளின்றி பரீட்சைக்கு தோற்றிய மாணவர்கள்!

In இலங்கை
Updated: 13:07 GMT, Aug 21, 2017 | Published: 13:07 GMT, Aug 21, 2017 |
0 Comments
1234
This post was written by : Ravivarman

தெனியாய பிரதேசத்தில் மண்சரிவினால் பாதிக்கப்பட்டு சனசமூக நிலையத்தில் அடிப்படை வசதிகளின்றி வாழ்ந்து வரும் மாணவர்கள் தரம் 5 புலமை பரிசில் பரீட்சைக்குத் தோற்றியுள்ளனர்.

இயற்கை அனர்த்தத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட தெனியாய கொலவெனிகம குடகலஹேன வரகாகொட கிராமத்தை சேர்ந்த இரு குடும்பங்கள் முற்றாக மண்சரிவினால் பாதிக்கப்பட்டு வீடுகளை இழந்து சனசமூக நிலையத்தில் வாழ்ந்து வருகின்றனர்.

இவர்களுக்கு இதுவரை வீடோ, வீடு கட்டுவதற்கான காணியோ வழங்கப்படவில்லை என்பதுடன், மின்சாரம், நீர் போன்ற அடிப்படை வசதிகளின்றி பரீட்சைக்கு தோற்றியுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.

g5 -matara samy (10) g5 -matara samy (7) g5 -matara samy (5)

toon

ஆதவன் செய்திகளை E-mail இல் பெற்றுக்கொள்ள பதிவுசெய்யுங்கள்.

Subscribe
bg