Chrome Badge
athavannews.png
Athavan News switch to mobile site switch to desktop site

உமிழ்நீர் சுரக்க வைக்கும் உணவுகள்

In
Updated: 12:12 GMT, Oct 6, 2017 | Published: 12:12 GMT, Oct 6, 2017 |
0 Comments
1310
This post was written by : Anojkiyan

பெரிய உணவகங்களில் சாப்பிடுவதை விட, வீதியோர கடைகளில் சாப்பிடுவதற்கே பெரும்பாலனோர் விரும்புகின்றனர். இதற்கு நேரம், பணத்தின் மதிப்பு என்ற விடயங்களும் தாக்கம் செலுத்துகின்றன. இந்நிலையில், உமிழ்நீர் சுரக்க வைக்கும் வகையில் வீதியோர கடையில் எடுக்கப்பட்ட கணொளியே இது.

toon

ஆதவன் செய்திகளை E-mail இல் பெற்றுக்கொள்ள பதிவுசெய்யுங்கள்.

Subscribe
bg