Chrome Badge
athavannews.png
Athavan News switch to mobile site switch to desktop site

சிறுவனை நிலைகுலைய வைத்த அசுர மீன்: அதிர்ச்சி கணொளி

In
Updated: 11:43 GMT, Oct 11, 2017 | Published: 11:43 GMT, Oct 11, 2017 |
0 Comments
1352
This post was written by : Anojkiyan

இவ்வுலகில் நொடிப்பொழுதில் மனிதனை வேட்டையாடக்கூடிய திறன் கொண்ட ஏராளமான மீன்கள் உள்ளன. அந்த வகையான ஒரு மீனிடம் சிக்கி உயிரைவிட்ட சிறுவனின் பரிதாப நிலையே இது!

toon

ஆதவன் செய்திகளை E-mail இல் பெற்றுக்கொள்ள பதிவுசெய்யுங்கள்.

Subscribe
bg