Chrome Badge
athavannews.png
Athavan News switch to mobile site switch to desktop site

நீர்மூழ்கிக்கப்பலில் போதைப்பொருள் பாவித்த 9 மாலுமிகள் பணிநீக்கம்

In
Updated: 12:30 GMT, Oct 28, 2017 | Published: 11:30 GMT, Oct 28, 2017 |
0 Comments
1291
This post was written by : Suganthini

பிரித்தானியக் கடற்படையினருக்குச் சொந்தமான  நீர்மூழ்கிக் கப்பலொன்றில் பணியாற்றும் 9 மாலுமிகள் போதைப்பொருள்  உட்கொண்டமை உறுதியாகியதால் பணிநீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளதாக பிரித்தானிய பாதுகாப்பு அமைச்சு அறிவித்துள்ளது.

அண்மையில் எச்.எம்.எஸ். எனப்படும்     நீர்மூழ்கிக்    கப்பலில்  திடீர்ச் சோதனை நடத்தியபோது, அக்கப்பலிருந்து ஒருதொகை கொக்ஹெய்ன் போதைப்பொருள் மீட்கப்பட்டது. இதனை அடுத்து, கடற்படையைச் சேர்ந்த 9 மாலுமிகள் போதைப்பொருள்  உட்கொண்டமை உறுதியாகியதால் பணிநீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளதாக பாதுகாப்பு அமைச்சுக் கூறியுள்ளது.

இந்தக் கப்பலில் பணியாற்றும் மாலுமிகள், போதைப்பொருள்   பயன்படுத்தப்படுவதை பொறுத்துக்கொள்ள முடியாது என்று பிரித்தானிய கடற்படையினர்  கூறியுள்ளனர்.

எச்.எம்.எஸ். எனப்படும் நீர்மூழ்கிக்கப்பலானது, 8 ஏவுகணைகளையும் அணுவாயுதங்களையும் தாங்கிச்செல்லும் திறன் கொண்டதாகும்.

toon

ஆதவன் செய்திகளை E-mail இல் பெற்றுக்கொள்ள பதிவுசெய்யுங்கள்.

Subscribe
bg