Chrome Badge
athavannews.png
Athavan News switch to mobile site switch to desktop site

இந்தியாவில் vodafone வாடிக்கையாளர்களுக்கு வழங்கும் சிறப்பு சலுகை!

In அறிவியல்
Updated: 10:22 GMT, Nov 10, 2017 | Published: 10:22 GMT, Nov 10, 2017 |
0 Comments
1665
This post was written by : Kemasiya

vodafone  இந்திய நிறுவனம் ரெட் போஸ்ட்பெயிட்  வாடிக்கையாளர்களுக்கு புதிய சலுகை திட்டங்களை அறிவித்துள்ளது. இந்த திட்டங்களில் 20 ஜி.பி முதல் அதிகபட்சம் 200 ஜி.பி டேட்டா மற்றும் டேட்டா ரோல் ஓவர் உள்ளிட்ட சலுகையும் வழங்கப்படுகிறது.

அத்துடன் இந்த திட்டங்களில் 20 ஜி.பி முதல் அதிகபட்சம் 200 ஜி.பி டேட்டா மற்றும் டேட்டா ரோல் ஓவர்  உள்ளிட்ட சலுகையும் வழங்கப்படுகிறது.

இந்த திட்டத்தில் வாடிக்கையாளர்களின் ஸ்மார்ட்போன்களை சேதம் மற்றும் களவு போனால் பாதுகாக்க முடியும்.

புதிய ரெட் போஸ்ட்பெயிட் திட்டங்கள் ஆந்திர பிரதேசம், மத்திய பிரதேசம், பீகார், ஜம்மு காஷ்மீர் மற்றும் ஹிமாச்சல பிரேதேசம் தவிர பெரும்பாலான வோடபோன் வட்டாரங்களில் உள்ள வாடிக்கையாளர்களுக்கு வழங்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

toon

ஆதவன் செய்திகளை E-mail இல் பெற்றுக்கொள்ள பதிவுசெய்யுங்கள்.

Subscribe
bg