Chrome Badge
athavannews.png
Athavan News switch to mobile site switch to desktop site

ஸ்கொட்லாந்து ரோயல் வங்கிக் கிளைகளை மூட நடவடிக்கை

In
Published: 07:39 GMT, Dec 1, 2017 |
0 Comments
1136
icon_com
This post was written by : Suganthini
ban

ஸ்கொட்லாந்திலுள்ள ரோயல் வங்கியானது அதன் 259 கிளைகளை மூட நடவடிக்கை எடுத்துள்ளதுடன், 680 வேலைவாய்ப்புகளை குறைக்கவும் நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது.

வங்கியின் செலவுகளைக் குறைக்கும் நோக்கிலும், இணையத்தளம் மற்றும் கையடக்கத் தொலைபேசிகள் மூலமாக வாடிக்கையாளர்களுக்கு சேவை செய்யும் நோக்கிலும் இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக, அவ்வங்கி கூறியுள்ளது.

‘இந்த நடவடிக்கையானது எமது சக ஊழியர்களுக்கு கடினமான செய்தியாக இருக்குமென்று நாம் உணர்கின்றோம். இருப்பினும், பாதிக்கப்பட்ட ஊழியர்களுக்கு வேண்டிய உதவிகளைச் செய்வதற்கான நடவடிக்கைகளையும் நாம் எடுத்துள்ளோம்’ என அவ்வங்கி அதிகாரியொருவர் கூறியுள்ளார்.

toon

ஆதவன் செய்திகளை E-mail இல் பெற்றுக்கொள்ள பதிவுசெய்யுங்கள்.

Subscribe
bg