Chrome Badge
athavannews.png
Athavan News switch to mobile site switch to desktop site

சர்வதேச அணு ஆற்றல் நிறுவனத்தின் தலைவர் இலங்கைக்கு விஜயம்!

In இலங்கை
Updated: 16:34 GMT, Mar 13, 2018 | Published: 16:34 GMT, Mar 13, 2018 |
0 Comments
1069
This post was written by : Ravivarman

சர்வதேச அணு ஆற்றல் நிறுவனத்தின் (IAEA) இயக்குனர் ஜெனரல் யுகியா அமானோ நாளை இலங்கைக்கு விஜயம் மேற்கொள்ளவுள்ளார்.

அவர் இலங்கையில் தங்கியிருக்கும் காலப்பகுதியில் IASEA உடன் இணைந்து இலங்கையில் நிறுவப்பட்ட இரண்டு விஞ்ஞான மையங்களான இலங்கை அணுசக்தி ஆணையத்தின் இலங்கை காமா மையம் மற்றும் நாசகரமான பரிசோதனைக்கான தேசிய மையம் என்பவற்றிற்கு விஜயம் மேற்கொள்ளவுள்ளார்.

சர்வதேச அணு ஆற்றல் நிறுவனம் என்பது ஐ.நா. குடும்பத்தில் 1957 ஆம் ஆண்டு நிறுவப்பட்ட அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப அடிப்படையிலான ஒரு சுயாதீன அரசுகளுக்கிடையிலான அமைப்பாகும்.

இவ்வமைப்பு அணுசக்தி ஒத்துழைப்புக்கான உலக மைய புள்ளியாக செயல்படுவதுடன், அதன் உறுப்பு நாடுகளை சமூக மற்றும் பொருளாதார இலக்குகளின் சூழலில் இயங்குவதற்கான நடவடிக்கைகளையும் மேற்கொள்கின்றது.

அத்துடன், அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பம், மின்சாரம் உற்பத்தி போன்ற துறைகளை மேம்படுத்துவதற்கு உறுப்பு நாடுகளை ஊக்குவிக்கின்றமை குறிப்பிடத்தக்கது.

toon

ஆதவன் செய்திகளை E-mail இல் பெற்றுக்கொள்ள பதிவுசெய்யுங்கள்.

Subscribe
bg