Chrome Badge
Athavan Newsswitch to mobile site switch to desktop site

திசைகள்

பேரலையால் அழியும் உடப்பு கிராமம் – ஆதவனின் திசைகள்

பேரலைகளினால் கரையோர தமிழ் கிராமங்களில் ஒன்றான உடப்பு கிராமம் தினம் தினம் அழிந்து கொண்டிருக்கின்றது. இந்நிலையில், அந்த கிராமத்தின் தற்போதைய நிலவரங்களையும் எதிா்கொள்ளும் சாவால்களையும் ஆராய்கிறது ஆதவன் தொலைக் காட்சியின் திசைகள் ஆவணத்  தொகுப்பு.

paper news in tamil

paper news in srilanka