Chrome Badge
Athavan Newsswitch to mobile site switch to desktop site

வழமை

In சிறப்புச் செய்திகள்
January 16, 2017 11:35 am gmt |
0 Comments
1207
பொதுவாக வீதியில் விபத்து அரங்கேறுவது வழமை. ஆனாலும் இவ்விபத்துகளில் பெரும்பாலானவை கவனயீன குறைபாடுகளினாலேயே நிகழ்கின்றன. அவ்வாறு நிகழும் விபத்தின் கணொளியே இது....