Chrome Badge
athavannews.png
Athavan News switch to mobile site switch to desktop site

வீதியோர கடை

In சிறப்புச் செய்திகள்
October 6, 2017 12:12 pm gmt |
0 Comments
1339
பெரிய உணவகங்களில் சாப்பிடுவதை விட, வீதியோர கடைகளில் சாப்பிடுவதற்கே பெரும்பாலனோர் விரும்புகின்றனர். இதற்கு நேரம், பணத்தின் மதிப்பு என்ற விடயங்களும் தாக்கம் செலுத்துகின்றன. இந்நிலையில், உமிழ்நீர் சுரக்க வைக்கும் வகையில் வீதியோர கடையில் எடுக்கப்பட்ட கணொளியே இது....