மாற்றுத்தலைமை எனும் கனவில் விக்னேஸ்வரன் பின்னும் மாயவலை!!

வடக்கு மாகாணத்தின் முன்னாள் முதலமைச்சர் விக்னேஸ்வரனைச் சுற்றி வடக்கில் பின்னப்பட்டுக்கொண்டிருக்கும் மாயவலையில் பல கட்சிகளும், புத்திஜீவிகள் என்று தம்மைத்தாமே கூறிக்கொள்வோரும் வலிந்து சிக்கிக்கொள்கின்றனர். தமிழ் தேசியக் கூட்டமைப்பு தமிழ் மக்களின் அபிலாஷைகளை உறுதியாக வெளிப்படுத்தி அதற்குத் தேவையான தந்திரோபாயங்களுடன் அரசியலை முன்னகர்த்தவில்லை என்பதும், சானக்கிய அரசியல் என்று கூறிக்கொண்டு ஐக்கிய தேசியக் கட்சியின் நிகழ்ச்சி நிரலோடு ஓரிருவரின் தனிப்பட்ட முடிவுகளுக்கு ஏற்ப கூட்டமைப்பு செயற்பட்டுக்கொண்டிருக்கின்றது என்பதே விக்னேஸ்வரனின் பிரதான குற்றச்சாட்டாக இருக்கின்றது. அந்தக் குற்றச்சாட்டை முன்வைக் More

என்ன தேடுகின்றாய்…

வண்ணத்துப் பூச்சியே
நித்தமும்
சுழன்று சுழன்று
என்ன தேடுகின்றாய்?

நான் தான்
தொலைந்து போன
என் வாழ்க்கையை
தேடிக் கொண்டிருக்கிறேன்More