Tag: பர்முயுலா-1

பர்முயுலா-1: முதல் முறையாக சம்பியனானார் மேக்ஸ் வெர்ஸ்டபேன்!

நடப்பு ஆண்டுக்கான பர்முயுலா-1 கார்பந்தயத்தின் இறுதி சுற்றில், முதலிடம் பிடித்ததன் மூலம் ரெட் புல் அணியின் மேக்ஸ் வெர்ஸ்டபேன் முதல் முறையாக சம்பியன்ஷிப் பட்டத்தை வென்றுள்ளார். ஒவ்வொரு ...

Read more

பிரேஸிலியன் கிராண்ட் பிரிக்ஸ்: லீவிஸ் ஹெமில்டன் முதலிடம்!

பர்முயுலா-1 கார்பந்தயத்தின் பிரேஸிலியன் கிராண்ட் பிரிக்ஸ் சுற்றில், மெசிடஸ் பென்ஸ் அணியின் வீரரான லீவிஸ் ஹெமில்டன் முதலிடம் பிடித்துள்ளார். ஒவ்வொரு ஆண்டும் 'பார்முலா 1' கார் பந்தயம், ...

Read more

துர்கிஷ் கிராண்ட் பிரிக்ஸ்: வால்டெரி போட்டாஸ் முதலிடம்!

பர்முயுலா-1 கார்பந்தயத்தின் துர்கிஷ் கிராண்ட் பிரிக்ஸ் சுற்றில், மெசிடஸ் பென்ஸ் அணியின் வீரரான வால்டெரி போட்டாஸ் முதலிடம் பிடித்துள்ளார். ஒவ்வொரு ஆண்டும் 'பார்முலா 1' கார் பந்தயம், ...

Read more

ரஷ்யன் கிராண்ட் பிரிக்ஸ்: நூறாவது வெற்றியை பதிவு செய்தார் ஹமில்டன்!

பர்முயுலா-1 கார்பந்தயத்தின் ரஷ்யன் கிராண்ட் பிரிக்ஸ் சுற்றில், மெசிடஸ் பென்ஸ் அணியின் வீரரான லீவிஸ் ஹமில்டன் முதலிடம் பிடித்துள்ளார். ஒவ்வொரு ஆண்டும் 'பார்முலா 1' கார் பந்தயம், ...

Read more

இத்தாலியன் கிராண்ட் பிரிக்ஸ்: டேனியல் ரிச்சியார்டோ முதலிடம்!

பர்முயுலா-1 கார்பந்தயத்தின் இத்தாலியன் கிராண்ட் பிரிக்ஸ் சுற்றில், மெக்லரன் அணியின் டேனியல் ரிச்சியார்டோ முதலிடம் பிடித்துள்ளார். ஒவ்வொரு ஆண்டும் 'பார்முலா 1' கார் பந்தயம், 23 சுற்றுகளாக ...

Read more

ஹங்கேரியன் கிராண்ட் பிரிக்ஸ்: எஸ்டெபன் ஓகான் முதலிடம்!

பர்முயுலா-1 கார்பந்தயத்தின் ஹங்கேரியன் கிராண்ட் பிரிக்ஸ் சுற்றில், அல்பைன் அணியின் வீரரான எஸ்டெபன் ஓகான் முதலிடம் பிடித்துள்ளார். ஒவ்வொரு ஆண்டும் 'பார்முலா 1' கார் பந்தயம், 23 ...

Read more

அசர்பைஜான் கிராண்ட் பிரிக்ஸ்: செர்ஜியோ பெரெஸ் முதலிடம்!

பர்முயுலா-1 கார்பந்தயத்தின் அசர்பைஜான் கிராண்ட் பிரிக்ஸ் சுற்றில், ரெட் புல் அணியின் செர்ஜியோ பெரெஸ் முதலிடம் பிடித்துள்ளார். ஒவ்வொரு ஆண்டும் 'பார்முலா 1' கார் பந்தயம், 23 ...

Read more

பர்முயுலா-1: எமிலியா ரோமக்னா கிராண்ட் பிரிக்ஸில் மேக்ஸ் வெர்ஸ்டபேன் முதலிடம்!

பர்முயுலா-1 கார்பந்தயத்தின் எமிலியா ரோமக்னா கிராண்ட் பிரிக்ஸ் சுற்றில், ரெட்புல் அணியின் வீரரான மேக்ஸ் வெர்ஸ்டபேன் முதலிடம் பெற்றுள்ளார். ஒவ்வொரு ஆண்டும் 'பார்முலா 1' கார் பந்தயம், ...

Read more

பஹ்ரைன் கிராண்ட் பிரிக்ஸ்: லீவிஸ் ஹெமில்டன் முதலிடம்

பர்முயுலா-1 கார்பந்தயத்தின் பஹ்ரைன் கிராண்ட் பிரிக்ஸ் சுற்றில், நடப்பு சம்பியனான மெர்சிடஸ் பென்ஸ் அணியின் லீவிஸ் ஹெமில்டன், முதலிடம் பெற்றுள்ளார். ஒவ்வொரு ஆண்டும் 'பார்முலா 1' கார் ...

Read more
  • Trending
  • Comments
  • Latest

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms below to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist