Chrome Badge
athavannews.png
Athavan News switch to mobile site switch to desktop site

கிளிநொச்சியில் யுத்தத்தால் பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்களுக்கு கிணறு!

In இலங்கை
Updated: 14:47 GMT, May 21, 2018 | Published: 14:47 GMT, May 21, 2018 |
0 Comments
1047
This post was written by : Vithushagan

கிளிநொச்சி மாவட்டத்தில் யுத்தத்தால் பாதிக்கப்பட்டு, வறுமைக் கோட்டின் கீழ் வாழும் ஐந்து குடும்பங்களுக்கு கிணறு கட்டிக்கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

கிளிநொச்சி மாவட்டத்தில் யுத்தத்தால் பாதிக்கப்பட்டு வறுமைக்கோட்டின் கீழ் வாழும் 5 குடும்பங்களின் வாழ்வாதார உதவியாக இராஜாங்க அமைச்சர் விஜயகலா மகேஸ்வரனின் ஏற்பாட்டில், சர்வதேச லொட்றிக் கழகத்தின் அனுசரணையில் ஐந்து கிணறுகளை சர்வதேச லொட்றிக் கழகம் கட்டிக்கொடுத்துள்ளது.

குறித்த கிணறுகளை இராஜாங்க அமைச்சர் விஜயகால மகேஸ்வரனின் பிரதிநிதிகள் பார்வையிட்டு பயனாளிகளுடன் கலந்துரையாடியுள்ளனர்.

toon

ஆதவன் செய்திகளை E-mail இல் பெற்றுக்கொள்ள பதிவுசெய்யுங்கள்.

Subscribe
bg