Chrome Badge
athavannews.png
Athavan News switch to mobile site switch to desktop site

புனித தீர்த்தங்கள் யாவை?

In ஆன்மீகம்
Updated: 05:56 GMT, Nov 22, 2015 | Published: 05:56 GMT, Nov 22, 2015 |
0 Comments
1299
This post was written by :

கடல் தீர்த்தங்கள், நதி தீர்த்தங்கள், பொய்கை தீர்த்தங்கள், குல தீர்த்தங்கள், தேவ தீர்த்தங்கள், பிரம்ம தீர்த்தங்கள், இந்திர தீர்த்தங்கள், சூரிய தீர்த்தங்கள், சந்திர தீர்த்தங்கள், அக்னி தீர்த்தங்கள், ரிஷி தீர்த்தங்கள் போன்றவை புனித தீர்த்தங்களாக பாவிக்கப்படுகின்றன.

இவற்றில் நீராடி இறைவனை வழிபடும்போது, எண்ணிய எண்ணங்கள் நிறைவேறும். துன்பங்கள், நோய் நொடிகள் விலகி ஓடும் என்பது ஐதீகம்.

toon

ஆதவன் செய்திகளை E-mail இல் பெற்றுக்கொள்ள பதிவுசெய்யுங்கள்.

Subscribe
bg