Chrome Badge
athavannews.png
Athavan News switch to mobile site switch to desktop site

மன அமைதிக்கு சிறந்த பலன் தரும் ஒரென்ஞ்

In
Updated: 08:03 GMT, Mar 25, 2016 | Published: 07:18 GMT, Mar 25, 2016 |
0 Comments
1316
This post was written by :

மனரீதியான கஷ்டங்கள் இருப்பவரால் எந்த ஒரு வேலையையும் சிறந்த முறையில் செய்ய முடியாது. எனினும் இவ்வாறான சந்தர்ப்பங்களில் அவருடைய நோய் எதிர்ப்பு சக்தியைக் குறைப்பதிலும், நோய்களை உண்டாக்குவதிலும் இந்த மன அழுத்தம், மன கஷ்டங்கள் அதிக செல்வாக்கு செலுத்துகிறது.

மன அழுத்தத்தின்போது அதிகம் சாப்பிடுவதால் ஏற்படும் உடல் பருமனும் இன்னொரு முக்கியமான பிரச்சினை. இந்த சிக்கலான நிலைமையில் மன அழுத்தத்தை நிர்வகிக்க சிறந்த ஒரு மருந்தாக ஒரேன்ஞ் இருக்கின்றது.

அதிக மன அழுத்தம் உள்ளவர்கள் ஒரேன்ஞ் பழம் ஒன்றை எடுத்து, நிதானமாக அதன் தோலை உறித்து சாப்பிடலாம். இது தியானம் செய்வதுபோல மனதை அமைதியாக்கும். முக்கியமாக, ஒரென்ஞ்சுப் பழத்தில் இருக்கும் சிட்ரஸ் அமிலமும், அதன் சுகமான நறுமணமும் அமைதியான மனநிலையைத் தருகிறது என்று வியன்னா பல்கலைக்கழக அறிவியலாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

எனவே ஒரென்ஞ் சாப்பிடுவதன் மூலம் மன அமைதி, மனஅழுத்தங்களிலிருந்து பாதுகாப்புப் பெறல் என்பவற்றை அடையலாம்.

toon

ஆதவன் செய்திகளை E-mail இல் பெற்றுக்கொள்ள பதிவுசெய்யுங்கள்.

Subscribe
bg