Chrome Badge
athavannews.png
Athavan News switch to mobile site switch to desktop site

Vadodara

In இந்தியா
February 8, 2018 8:26 am gmt |
0 Comments
1197
இந்தியாவில் குஜராத் வதோதராவில் (VADODARA) ஒரேமேடையில் 100 ஜோடிகளுக்கு திருமணம் நடத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளது. வறுமையில் வாழும் குடும்பங்களைச் சேர்ந்த இளைஞர், யுவதிகளுக்கு நேற்று (புதன்கிழமை) இவ்வாறு இலவசமாக திருமணம் நடத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளது. ஆடம்பர உடை, கலை கலாச்சார நிகழ்வுகளுடன் மிகவும் ஆடம்பரமாக இந்த தி...